Hvad laver man som mystery shopper?

Som mystery shopper handler du hos vores kunder under dække af at være en normal kunde. I virkeligheden er du på besøg hos forretningen med det formål at evaluere kundeoplevelsen fra start til slut.

Det kan være, du skal undersøge, om medarbejderen hilste på dig, lavede mersalg eller noget helt tredje. Hvad, du skal undersøge, afhænger af, hvilken virksomhed, du skal besøge. Dine observationer registrerer du elektronisk, når du ikke længere er i butikken. På den måde slipper du og vi for unødvendigt papirarbejde.

Inden du starter på en opgave vil du altid modtage grundig vejledning i, hvordan du udfører opgaven korrekt. For at sikre, du forstår opgaven skal du også certificeres i form af en digital prøve og eventuelt et opfølgende telefonopkald. Hvis du har spørgsmål til opgaven er du også meget velkommen til at kontakte os.

Du vil altid selv skulle lægge ud for udgifter. Disse vil dog blive refunderet ved indsendelse af kvitteringer.

Vores forventninger til dig

Både vi og vores klienter har høje forventninger til dig. De data, du indsamler, er lige så vigtige som dig, da vigtige beslutninger afhænger af dine resultater. Derfor skal du gøre dig umage med dit arbejde. Til gengæld tilbyder vi dig udførlig oplæring, løbende uddanelse og ordentlig betaling for opgaven.

Du overholder tidsfrister
Du accepterer en opgave, og kan vi stole på, at du udfører den til tiden. Hvis du har tungtvejende hensyn til ikke at kunne udføre opgaven til tiden foretrækker vi, du blot foretager købet en anden dag efter aftale med os. Så forpligter det selvfølgelig, og vi forventer du overholder den nye tidsfrist.

Du har gode skrivekundskaber
Du er klar over, at spørgeskemaet efter endt besøg hos forretning kan være meget omfattende. Du skal lave dybdegående beskrivelser, som underbygger og begrunder dine besvarelser. Vi forventer derfor, at du kan skrive klart, grundigt og objektivt samt overholde standardreglerne for stavning, tegnsætning og grammatik.

Du har et skarpt øje
Nogle spørgsmål i spørgeskemaet kræver, du er god til at observere - og huske. Du må ikke have spørgsmålene med ind i forretningen: Så kig spørgeskemaet grundigt igennem, inden du udfører din mystery shopping.

Du er fortrolig med almindelig brug af smartphones og internet
Du ved, at da al kommunikation foregår over internettet, er det væsenligt, at du har en forståelse for, hvordan man anvender internettet.

Du er fordomsfri
Vores kunder skal have den bedste og mest objektive data. Derfor er det vigtigt, at du har ikke en forudfattet holdning over for nogen.

Du er diskret
Du må under ingen omstændigheder blive opdaget som mystery shopper. Tag ikke noter i forretningen og skab ikke unødvendig opmærksomhed.

Du er fortrolig
Du ved, at den information, du får, ikke må vidergives til andre.

Du er fyldt 15 år

Hvor i landet er der opgaver?

BeyondHello opererer i hele Danmark. Gennem dit kontrolpanel kan du se alle tilgængelige opgaver. Dem, der er tættest på dig, bliver vist først, men du kan acceptere opgaver i hele landet. Som udgangspunkt er der flest opgaver tilgængelig i udkantsdanmark og provinsen, da vi har færre mystery shoppers i de områder.

Hvor meget tjener man?

Afhængig af opgaven er der forskellige metoder til at udregne din løn. Hvis du fx skal spise et måltid, vil måltidet ofte være en del af din løn. Hvis du derimod skal aflevere det købte tilbage igen, vil du ofte blive betalt mere. Den tid, du bruger på opgaven, samt omfanget af det efterfølgende spørgeskema vil også være reflekteret i din løn. Ska. du fx prøvekøre en bil, kan du forvente en højere udbetaling, end en, der skal prøvekøbe i en dagligvarebutik. Derudover modtager du også personlige tillæg fra BeyondHello, hvis du over en længere periode har leveret yderst tilfredsstillende interviews.

Lønspektret kan således gå fra 50 til 500 kr. og kan derfor ikke erstatte et fuldtidsarbejde. Du arbejder på freelance-basis og vælger selv, hvornår du vil arbejde gennem dit kontrolpanel. Med andre ord arbejder du kun, når du selv tager en opgave.

Bemærk, at der formelt set ikke er tale om løn, men et honorar.
Det skyldes, at beløbet udbetales som B-indkomst (honorarer).