Exit-analyse

Kunder besøger din forretning med en række forventninger. Bliver de indfriet? Entry-/exit analysen kan hjælpe dig med bedre at forstå, hvordan dine kunde agerer i din butik. Udførlige rapporter. Lær mere

Mystery Calling

Få overblik over kvaliteten af jeres telefonservice. Med høresansen som det eneste indtryk, er det essentiel at skabe et godt først håndindtryk. Modtag brugbare kvalitetsrapporter, som kan bruges til videre træning. Lær mere

Compliance Shopping

Undersøg, om medarbejdere husker lovgivningen vedrørende regler om aldersbetingede produkter, fx tobak, alkohol og håndkøbsmedicin. Modtag udførlige rapporter, der kan bruges som dokumentation og træning. Lær mere

Mystery Shopping

Opdag, hvordan dine medarbejdere agerer over for dine kunder med Mystery Shopping. Med en detaljeret rapport kan du nemt se, om jeres servicestrategi er effektueret korrekt samt hvor der kan gøres indsatser. Lær mere